As Predators

Co je to Airsoft

  • Airsoft  je adrenalinový sport který simuluje reálné bojové situace. Zároveň jde o trénink bojové taktiky, týmové akce, až po přežití v boji. Princip je podobný jako u paintballu, rozdíl je však viditelný zejména při používaných zbraních a střelivu. Airsoftové zbraně jsou vzduchové nebo i plynové zbraně a jsou věrnými kopiemi skutečných zbraní v měřítku 1:1 Pro střelbu se používají lehké plastové kuličky  s průměrem 6mm, jejich hmotnost se pohyuje od 0,12 - 0,43 g. Vystřelené kuličky mají podle typu a kvality zbraně rychlost 30 - 100 m/s. Zásah airsoftovou kuličkou je méně bolestivý než paintballovou, ale i tak dokáže způsobit nemalé zranění. Při airsoftových hrách je NEZBYTNÉ používat ochranné prostředky (hlavně brýle či masku krerá chrání nejen oči), aby nedocházelo k případné újmě na zdraví. Airsoft má výborný vliv na kondici, zlepšuje reflexy, sebeovládání, práci v kolektivu, učí Vás poznávat sebe, ale i ostatní. Ve hře je totiž nutné dodržovat zásady fair play.
  • Na airsoftový akcích se většinou hraje podle předem dohodnutého scénáře a pravidel. Mnoho herních scénářů odpovídá reálným bojovým situacím. Může jít o činnost malé speciální jednotky proti přesile, dobývání bunkru, záchrana rukojmí, obrana důležité pozice a mnoho jiných, prostě je možné vymyslet téměř cokoliv, podle prostředí kde se hraje se rozlišují dva typy hry: OSB (Open Space Battle) - boj na otevřených prostranstvích (např. lesy) a CQB (Close Quater Battle) - boj v uzavřených prostorách (budovy), případně kombinace. Série her obvykle trvá 3-4 hodiny, samotná hra 15-30 minut, všechno však záleží na organizaci. Konají se celodenní i vícedenní a  nonstop hry, při kterých se obvykle simuluje nějaký válečný konflikt, ať už reálný nebo vymyšlený.
  • V airsoftu se používají celkem 3 typy zbraní: manuální, plynové a elektrické. Ve všech těchto zbraních se využívá tlaku plynů k vystřelení kuličky z hlavně. V plynových zbraních je hnací silou speciální plyn. U manuálních a elektrických zbraní se využívá vzduch stlačený pístem, který je hnán pružinou. Manuální zbraně je třeba před každým výstřelem natáhnout. V elektrických natažení přes převody obstarává elektromotor napájený akumulátorem. Elektrické zbraně, zvané též AEG, jsou nejšpičkovejším typem, ale také nejdražší. Jejich výhoda spočívá v automatické střelbě, která je nejvěrnější napodobeninou střelby ze skutečných zbraní. Elektrické zbraně, se jako jediné, dají dobře upgradovat a tím získají podstatně lepší přesnost a dostřel.
  •  
  • Na závěr pár pojmů
  • BB - označení pro airsoftový střelivo 
  • Tlačák - tlačný zásobník pro AEG, který má menší kapacitu cca 70BB, ale nemusí se "dotáčet" a nehrká
  • Točák (hi-cap) - točný zásobník pro AEG, který má větší kapacitu cca 300BB, ale musí se průběžně "dotáčet" a hrká
  • Hop-Up - zařízení udělující pomocí Hop-Up Gumy zpětnou rotaci kuličky, která narovnáva balistickou křivku a podstatně zvyšuje dostřel
  • Semi / Auto - Jednotlivé rány / Automatický mód střelby

 

Vyhledávání